درباره ما

گروه خدمات مهندسی تک برگ با گروهی مجرب از فارغ التحصیلان برترین دانشگاه های ایران آماده همکاری با شرکت های بزرگ جهت مشاوره و انجام پروژه های شبیه سازی می باشد. گروه خدمات مهندسی تک برگ با گروهی مجرب از فارغ التحصیلان برترین دانشگاه های ایران آماده همکاری با شرکت های بزرگ جهت مشاوره و انجام پروژه های شبیه سازی می باشد. گروه خدمات مهندسی تک برگ با گروهی مجرب از فارغ التحصیلان برترین دانشگاه های ایران آماده همکاری با شرکت های بزرگ جهت مشاوره و انجام پروژه های شبیه سازی می باشد.