امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و  تحلیل پتانسیل یک پروژه پیشنهادی است که شامل مباحث اقتصادی، حقوقی، سیستمی، فنی، زمانی و اجتماعی است.

در واقع یک مطالعه امکان سنجی، ارزیابی عملی بودن یک پروژه یا سیستم پیشنهادی بر اساس مباحث مطرح شده فوق است.

مدیران پروژه از مطالعات امکان سنجی برای تشخیص جوانب و منافع انجام یک پروژه قبل از اینکه وقت و هزینه زیادی را در آن سرمایه گذاری کنند، استفاده می کنند.

مطالعه امکان سنجی یا Feasibility Study  برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری در یک پروژه صنعتی باید متضمن مبنایی فنی، اقتصادی و بازرگانی باشد.

اهداف مطالعات امکان سنجی:

  1. برای درک کامل همه جوانب یک پروژه، مفهوم یا برنامه
  2. برای آگاهی از هرگونه مشکل احتمالی که ممکن است هنگام اجرای پروژه به وجود بیاید
  3. برای تعیین اینکه آیا پس از در نظر گرفتن همه عوامل مهم، پروژه قابل دوام است؟ یعنی ارزش انجام دادن را دارد؟

مطالعات امکان سنجی شامل مباحث زیر است:

پنج فاکتور رایج در مطالعه امکان سنجی

عبارت مخفف تلوس (TELOS) به معنی پنج زمینه در امکان سنجی است که شامل:
فنی (technical)
اقتصادی (economic)
قانونی (legal)
عملیاتی (operational)
زمان بندی (scheduling) می شود

گروه خدمات مهندسی مک تک با استفاده از افراد مجرب و توانمند از نظر علمی، میتواند پروژه ها و طرح های ارائه شده در شرکت های مختلف را از نظر فنی مورد بررسی قرار دهد.

بررسی فنی شامل مواردی همچون شبیه سازی، محاسبات علمی و … می باشد.